Send os en mail

Ring til os

Tlf.: 43 71 44 70

Betingelser for termisk komfortmålinger

DS/ISO 7730 - DS 474 - DS 447

Inden påbegyndelse af Termisk komfortmåling skal følgende arbejder være udført og kontrolleret:

Ventilationsanlæg

Ventilationsanlæg:

 • Ventilationsanlæggets komplette, forskellige komponenter, skal være monteret og korrekt monteret.
 • Ventilationsanlægget skal være komplet indreguleret.
 • Kontrolmålinger af luftmængder for de rum/komfortmålested skal være udført umiddelbart før komfortmåling iværksættes.
 • Ventilationsanlægget skal køre I autodrift.
 • Ventilationsanlæg må ikke være tidsbegrænset af drifttid.

Ved fejl/undladelse af komponenter samt kontrol, faktureres involverede målinger som normalt udførte målinger samt spildtid.​

Elarbejder & CTS

Ventilationsanlæg:

 • Ventilationsanlæggets komplette, forskellige komponenter, skal være monteret/-fortrådet og korrekt monteret.
 • Ventilationsanlæggets spjældmotorer roterende vekslermotor være monteret/-fortrådet og korrekt monteret.
 • Ventilationsanlæggets data skal alt være indstillet korrekt.
 • Ventilationsanlægget skal køre I autodrift.
 • Ventilationsanlæg må ikke være tidsbegrænset af drifttider.

Kanalsystem:

 • Spjældmotorer være monteret/-fortrådet og korrekt monteret, samt køre I autodrift.
 • VAV zoner monteret/-fortrådet og korrekt monteret, skal køre I autodrift.

Kølesystem:

 • Alt kølesystem skal være indreguleret.
 • Kølesystem skal køre I autodrift.
 • Køleanlæg må ikke være tidsbegrænset af drifttider.

Centralvarmesystem:

 • Primær varmekilde "radiator system" skal være indreguleret og termostater være justeret til den projekteret temperatur, i de respektive rum.
 • Primær varmekilde skal køre I autodrift.

Automatik-komponenter:

 • Alle automatik-komponenter skal være monteret/-fortrådet samt justeret til drift jf. Komponentets funktion.
 • Alt automatik skal være I autodrift.
 • Automatik må ikke være tidsbegrænset af drifttider.

CTS:

 • CTS historik opsættes således at det er I overenstemmelse med perioden for komfortmålinger.
 • CTS afleverer printudskrift for ventilationsanlæggets normale driftsopsætning "skærmprint".
 • Der må ikke arbejdes på CTS mens der er komfortmålinger.
 • CTS skal køre I autodrift.
 • CTS må ikke være tidsbegrænset af drifttider.

Ved fejl/undladelse af komponenter samt kontrol, faktureres involverede målinger som normalt komplet udførte målinger, samt spildtid.

Lokale-rum

 • Der må i hele måletidsperioden IKKE være personale, kort som lang tid, i det respektive lokale-rum hvor der foretages komfortmålinger, da det påvirker og forstyrrer målingerne, og vil give et forkert billede af ventilationen.
 • Der skal være en skitse for hvert rum, med et X hvor man præcist vil have måling udført, flere XX ved flere målinger I samme rum.
 • Rum nummer på det enkelte rum, som skal bruges til at identificere målingerne I målerapporten.
 • Ved flere ventilationsanlæg i samme område, skal det enkelte rum markeres med respektive ventilationsanlægs nummer.

Strøm til varmebelastning

 • Kunden skal sørge for at der er strøm “ampere” nok til rådighed I hele måleperioden.
 • Der skal bruges 58Watt pr. m2 i respektive rum der varmebelastes og males, eller det xxWatt som er krav for respective rum.

Ingen andre end indreguleringsfolkene har brugsret over det respektive ventilationsanlæg, i målingsperioden.

Download Betingelser for komfortmålinger som pdf her (højre-klik og vælg 'gem link som')

Tag kontakt til os

Få et uforpligtende tilbud ved at kontakte os på telefon ​43 71 44 70 eller skriv til os på formualren nedenunder.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firmainfo

Airtek A/S

Måløv Værkstedsby 91
2760 Måløv

CVR: 32676073

Tlf.: 43 71 44 70

​E-mail: info@airtek.dk