Send os en mail

Ring til os

Tlf.: 43 71 44 70

Betingelser for indregulering af ventilationsanlæg

Generelt DS 447 udgave 3

Inden påbegyndelse af indregulering skal følgende arbejder være udført og kontrolleret:

Montagearbejder

Ventilationsanlæg:

 • Ventilationsanlæggets komplette, forskellige komponenter, skal være monteret og korrekt monteret, inklusive filter samt varmeforsyning til varmeflader

Kanalsystem:

 • Samtlige kanaler, slanger, og spjæld skal være monteret og korrekt monteret.
 • Samtlige ventilationsspjæld i kanalsystem, skal være 100% åbne og låst.
 • Samtlige spjæld og zoner skal være monteret se- og betjeningsvenligt.
 • Samtlige spjældmotorer skal være monteret og korrekt monteret samt fortrådet.

Trykfordelingsbokse:

 • Samtlige spjæld i trykfordelingsbokse skal være 100% åbne.
 • Samtlige indreguleringshåndtag/-Snore i trykfordelingsboksene, skal være synlige og kunne betjenes efter armaturet.
 • Trykfordelingsboksens trykfordelingsplade skal være i funktionsstilling, og ikke i rengøringsstilling.
 • Motoriserede armaturer skal det være muligt at betjene/-justerer motor/-PCTOOL-ZTH EU eller magnet, uden at skulle bruge værktøj.

Armaturer, riste, emhætter og ventiler:

 • Samtlige armaturer, riste, emhætter og ventiler skal være monteret.
 • Der må ikke være malertape, afdækningsplastik eller lignende, der hindre luftens naturlige flow i armaturer, riste, emhætter og/eller ventiler.
 • Ingen former for skruer må monteres i ventilramme eller lignende, der hindre ventilens normale fiksering, eller ventilens normale betjening herunder rengøring.
 • Ventilrammer skal være monteret og fikseret, på en sådan måde, at ventilen kan betjenes uden ventilrammen drejer med rundt, når ventilen skal monteres eller demonteres.

VAV-Zoner - Volustater:

 • Komponentets luftretning er i overensstemmelse med dets funktion.
 • Komponentets måleslanger er monteret korrekt i forhold til dets funktion.
 • Komponentets montageafstand/-respektafstand overholdes jf. fabrikantens anvisning

Bemærk at ved fejl og/eller undladelse af komponenter samt kontrol, faktureres al tilbagegang samt ventetid til indregulering kan fortsættes.​

Elarbejder/CTS

Ventilationsanlæg:

 • Ventilationsanlæggets komplette, forskellige komponenter, skal være monteret og korrekt Fortrådet/-monteret.
 • Ventilationsanlæggets motorer skal køre i den korrekte retning H/V.
 • Ventilationsanlæggets spjældmotorer roterende vekslermotor være monteret og korrekt Fortrådet/-monteret.
 • Anlæg med frekvensomformer, skal alle data være indstillet korrekt herunder Hz som står i fabrikantens datablad.

Kanalsystem:

 • Spjældmotorer være monteret og korrekt fortrådet/-monteret.
 • VAV zoner monteret og korrekt fortrådet/-monteret.
 • PIR/CO2 følere monteret og korrekt fortrådet/-monteret.

Kontrol:

Alle ventilations arbejder EL/CTS skal være kontrolleret og funktionsafprøvet.

Bemærk at ved fejl og/eller undladelse af komponenter samt kontrol, faktureres al tilbagegang samt ventetid til indregulering kan fortsættes.

Tømrerarbejder

Inden opstart indregulering:

 • Alle hængeloftplader skal være demonteret ved samtlige af ventilationsanlæggets reguleringsspjæld. Samt ved nærmere udpeget områder hvor der skal foretages traversmålinger i kanalsystemet.

Bemærk at ved fejl og/eller undladelse af demontering samt kontrol, faktureres al tilbagegang samt ventetid til indregulering kan fortsættes.

Isoleringsarbejder

Før og efter isoleringsarbejder:

 • Instruktion til isolatører om isolering af VAV-zoner/-andre komponenter med måleslanger, ikke må klemmes, knækkkes i skarpe buk, således at funktionen af VAV-zonen ophører.
 • Instruktion til isolatører om uheld med måleslanger der er faldet af komponenter, ikke må sættes på igen af isolatører, men tilkalde en repræsentant fra ventilationsfirmaet for fejlretning, således at komponentets funktion overholdes.

Indregulering

Opstart indregulering:

 • Basisbeskrivelse samt projektbeskrivelse vedrørende ventilation, inden indregulering skal være udleveret.
 • Konditioner for ventilationsindregulering, jf. basis og projektbeskrivelse, skal være opfyldt ved opstart indregulering. Hvis de ikke udleveres, indreguleres jf. DS 447 2021
 • PI-diagram for det enkelte ventilationsanlæg skal være udleveret.
 • Plantegninger med projekteret luftmængder på det enkelte armatur/ventil/rist/emhætte, skal være udleveret.
 • Anlægsspecifikationer skal være udleveret i elektronisk udgave.
 • Alle spjæld og zoner skal være 100% åbent jf. ovenstående.
 • Alle PIR/CO2 skal være ude af drift, således at de ikke lukker en zone eller område af under indregulering.
 • VAV anlæg skal kunne køre trykstyret i indreguleringsfasen.
 • Ubegrænset brugeradgang til CTS setpunkt trykstyring, via betjeningspanel eller PC.

Bemærk at ved fejl og/eller undladelse af komponenter samt kontrol, faktureres al tilbagegang samt ventetid til indregulering kan fortsættes.

Kun indreguleringsfolkene har brugsret over det respektive ventilationsanlæg, i indreguleringsfasen.

Er man i tvivl så ring eller indkald til et åstedsmøde med relevante parter.

Download Betingelser for indregulering som pdf her (højre-klik og vælg 'gem link som')

Tag kontakt til os

Få et uforpligtende tilbud ved at kontakte os på telefon ​43 71 44 70 eller skriv til os på formualren nedenunder.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firmainfo

Airtek A/S

Måløv Værkstedsby 91
2760 Måløv

CVR: 32676073

Tlf.: 43 71 44 70

​E-mail: info@airtek.dk